Välkommen till kommunfullmäktige 26 september

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Opalen, Folkets hus, måndag 26 september klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

 1. Val av protokolljusterare
 2. Meddelanden
 3. Översyn av Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF)
 4. Finansiering av porträttskulptur Agda Östlund
 5. Svar på motion - Elljus på KUJ fr Kolsva till Gisslarbo (C)
 6. Svar på medborgarförslag - Avskaffa medborgarförslag
 7. Svar på medborgarförslag - Arbetsskor till all personal i kommunen
 8. Anmälan av handlingar
 9. Anmälan av motioner och medborgarförslag
 10. Anmälan av frågor och interpellationer till kommande sammanträde.
 11. Vissa val m.m.

Carl-Inge Westberg
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kommunfullmäktiges kallelser och handlingar

https://play.quickchannel.com/play/f0pwhgv