Två större vägarbeten på Järnvägsgatan och Sjötullsvägen

Från vecka 37 fram till vecka 42 kommer det ske beläggningsarbeten på Järnvägsgatan och Sjötullsvägen.

Vår driftavdelning och vår beläggningsentreprenör Peab Asfalt kommer göra en del förarbeten innan Peab fräser av båda sträckorna sträcka för att sedan komma och lägga en ny toppbeläggning.

Allmänheten berörs av att det kan bli lite väntetid men vi kommer ha trafikvakter på plats för att dirigera trafiken. Arbetet pågår under dagtid mellan ca kl 06:00 och 18:00.

Sträckorna där arbeten pågår

Järnvägsgatan

Arbetet kommer ske mellan korsningen Järnvägsgatan-Nygatan och Järnvägsgatan 5A.

Sjötullsvägen

Arbetet kommer ske mellan korsningarna Sjötullsvägen-Redaregatan och Sjötullsvägen-Nya Hamnvägen.