Valnämndens preliminära rösträkning

Foto: Fialotta Bratt

Valnämndens preliminära rösträkning efter valen 2022 kommer att ske onsdag den 14 september klockan 9.00 i Stora salen i Rådhuset.

Onsdagen efter valdagen sammanträder valnämnden för att genomföra den preliminära rösträkningen, även kallad onsdagsräkningen eller uppsamlingsräkningen. Sammanträdet är offentligt och allmänheten har rätt att närvara vid rösträkningen.

Under rösträkningen granskas och räknas de förtidsröster som underkänts i vallokalerna samt de förtidsröster som inte räknats i vallokalerna.

Valnämnden sammanträder

Mötesdatum: Onsdag den 14 september 2022
Tid: 9.00
Plats: Stora salen, Rådhuset (plan två, hiss finns på baksidan av Rådhuset)
Adress: Stora Torget 1, Köping

Kontakt

Valkansliet

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping