Träbron över ån i centrala Köping stängs av

I september 2022 kommer träbron över Köpingsån vid kv Manhem att stängas av. Efter inspektion av bron har vi beslutat att stänga av bron med hänsyn till personsäkerhet. Befintlig bro uppvisar allvarliga skador som påverkar dess bärighet.

Orange markering visar bron. Klicka på bilden för större storlek.

En ny träbro kommer att ersätta den befintliga bron

Innan vi har en ny bro på plats behöver denna projekteras och byggas. Vi bedömer att en ny bron kan vara klar tidigast 2024.

En avstängning innebär att allmänheten hänvisas till närliggande broövergångar vid Torggatan och Stora Gatan. Vi ber er att ha överseende med detta.

Har du frågor?

Vid frågor om avstängningen, var vänligen kontakta kundtjänst.

Kundtjänst