Muddring av småbåtshamnen

Med start den 26 september 2022 kommer muddringsarbeten att genomföras i småbåtshamnen i Köping. Du som du har båtplats i hamnen, har verksamhet i området eller bor i närheten kan komma att påverkas av arbetet med muddring.

Foto från norra sidan av småbåtshamnen mot området som behöver underhållsmuddras.

Genomförande

Muddring kommer att utföras för att uppnå ett minsta djup på 2,0 m i småbåtshamnen i den västra delen av inre hamnen i Köping. Innan muddringsarbetena kan påbörjas måste båtplatserna inom den inre delen av småbåtshamnen tömmas och Y-bommarna tas upp för att inte riskera att skadas.

Detta innebär att du som har en båt i småbåtshamnen behöver ta upp eller flytta din båt innan arbetena påbörjas.

Båtar inom rödmarkerat område behöver flyttas.

Område som berörs

Det rödmarkerade området på figur 2 markerar vilka båtar som behöver flyttas före muddringsarbetet påbörjas.

Muddringen i småbåtshamnen kommer att genomföras i samband med pågående muddring i Köpings hamn och farled. Muddermassor från småbåtshamnen kommer att tas upp på land och stabiliseras för att skapa en ny verksamhetsyta mellan Nordkalk och Malmövägen.

Tidplan

Muddringsarbeten i småbåtshamnen kommer påbörjas den 26 september och pågå under en till två veckor. Arbetet på vattnet samt transport av muddermassor på land mellan kaj och verksamhetsyta kommer att pågå vardagar kl 07:00-19:00.

Grumligt vatten under arbetet

Under muddringen kan vattnet grumlas något vid muddringsområdet. Grumlingen kommer att kontrolleras löpande under arbetet.

Kontakt

För frågor gällande hyrning av båtplats, kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen på Köpings kommun.

0221-256 71

För frågor gällande muddringen av inre hamnen, kontakta byggledare Carl Winberg eller kundtjänst.

070-787 01 86

VME

KUNDTJÄNST