Informationsträff för dig som anlägger små avlopp

Under 2022 har vi påbörjat tillsynsarbete av små avlopp i kommunen. Tillsynsarbetet förväntas öka behovet av att anlägga nya små avlopp, och därmed öka efterfrågan på entreprenörer. Därför bjuder vi in dig som projekterar och anlägger små
avloppsanläggningar till en informationsträff.

Träffen hålls den 13 oktober klockan 16.00 på Forumteatern, Västra Långgatan 2 i Köping.

Under träffen kommer vi att informera om syftet och upplägget i tillsynen och vilka uppgifter vi behöver i en ansökan om tillstånd för små avlopp.

Skicka gärna frågor i förväg

Vi svarar gärna på frågor och funderingar som ni har och för en diskussion kring tillsynen och vanliga problem som kan uppstå under ärendeprocessens gång. Skicka gärna din fråga till oss i samband med anmälan. Då får vi tid att förbereda oss och ta fram material om det behövs.

Anmälan

Anmäl dig senast den 30 september på

0221-252 27

0221-252 59

eller samhallsbyggnad@koping.se


Meddela eventuell specialkost när du anmäler dig - vi bjuder på fika!

Känner du någon mer som borde komma?

Inbjudan skickas ut till de entreprenörer som i nuläget anlägger små avlopp eller som kan vara intresserade av att börja. Miljöenheten har ingen komplett lista över avloppsentreprenörer i Köpings kommun så ni får gärna sprida informationen om träffen och hur man anmäler sig.

Välkommen!