Rösträttskämpen Agda Östlund blir staty

Agda Östlun

Foto: Arbetarrörelsens arkiv

Agda Östlund, en av de första kvinnorna i riksdagen blir staty i Köping. Det beslutade Kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 25 augusti.

En av de fem första kvinnorna i riksdagen

Allmän rösträtt infördes 1921 i Sverige och det första valet där även kvinnor fick rösta och var valbara hölls hösten 1921. En av de fem kvinnor som då valdes in i riksdagen var Agda Östlund som föddes i Köping 1870 och bodde här fram till mitten av 1890-talet.

Medborgarförslag blir verklighet

Nu är det alltså dags för Agda att återvända till Köping som staty. Idén om statyn kommer från ett medborgarförslag som lämnades in av Pernilla Rönnlund.

- Jag är så glad för Agdas skull. Hon är verkligen värd all uppmärksamhet hon kan få och vi ska vara väldigt stolta över att det var här i Köping hon föddes och växte upp. Tack vare Agdas staty påminns vi och kommande generationer om kampen för rösträtt och att vi aldrig får ta demokratin för given, säger Pernilla Rönnlund.

Det var här det politiska engagemanet startade

Kommunstyrelsens beslut innebär att Kultur och fritidsförvaltningen får i uppdrag att upphandla en konstnär som ska göra en porträttskulptur.

- Som kämpe för kvinnlig rösträtt och en av de första kvinnorna i riksdagen är Agda Östlund en viktig person i Sveriges historia. Vi är glada över beslutet om en staty här i Köping, staden där Agdas politiska engagemang började, säger Annika Duàn, kommunstyrelsens ordförande.