Rådhuset renoveras för framtiden

Rådhuset

Rådhuset är en omtyckt byggnad och ett landmärke i Köpings centrum. Huset är i stort behov av underhåll och nu har kommunstyrelsen beslutat att Rådhuset ska renoveras.

Uppdaterad ventilation, el och avlopp och bättre tillgänglighetsanpassning

Renoveringen blev aktuell efter att en utredning gjorts om arbetsmiljön i huset. Medarbetare i rådhuset har under en längre tid upplevt problem med bland annat huvudvärk och luftvägsbesvär. En utredning har visat att problemen kommer från impregnering som finns i rådhusets grund.

I samband med utredningen har det också visat sig att det finns behov av underhåll av ventilation samt el- och avloppsledningar. Huset behöver också isoleras bättre för att minska energiförbrukningen. I samband med renoveringen kommer huset även att tillgänglighetsanpassas och delar av husets invändiga layout att ändras för att fungera bättre som arbetsplats.

En vacker byggnad som vi vill bevara

-Rådhuset är en vacker byggnad som vi vill bevara även för framtida generationer. Det är också viktigt att de som arbetar i huset får en bra arbetsmiljö, säger Annika Duàn, kommunstyrelsens ordförande.

Rådhuset byggdes 1875-77 och har under åren innehållit både polisstation och restaurang. Idag är rådhuset arbetsplats för kommunalråd och medarbetare på kommunledningsförvaltningen. Huset används också till borgerliga vigslar och andra ceremonier som till exempel stipendieutdelning.

Kostnaden för renoveringen beräknas bli cirka 21,8 miljoner kronor.