Vägarbete på del av Östanåsgatan

Karta Östanåsgatan

Från och med mitten av augusti kommer beläggningsarbete göras på del av Östanåsgatan, mellan korsningarna Ringvägen - Östanåsgatan och Ringvägen - Ållestavägen.

Det är vår entreprenör Peab Asfalt som genomför arbetet och de ska lägga ny toppbeläggning på gatan och så kallade busskuddar kommer installeras. Detta är ett underhållsarbete som behöver göras med jämna mellanrum.

Under arbetet finns det trafikvakter och det kan ibland bli väntetid. Arbetet pågår under dagtid, cirka 06.00-18.00 och beräknas vara klart i slutet av september.