Muddringen återupptas den 15 augusti

Mudderfartyg och pråm

Den 15 augusti återupptas muddringen av Köpings hamninlopp. Arbetet på vattnet kommer pågå dygnet runt och längst fram till den 30 september.

Avslutar arbetet som påbörjades förra hösten

Muddringen påbörjades förra hösten och eftersom arbetet inte hann bli klart innan isläggning muddras nu de sista delarna av hamninloppet. Det är Peab som genomför muddringen som kommmer pågå mellan den 15 augusti och 30 september.

Arbetet pågår dygnet runt

Arbetet med muddringen kommer pågå dygnet runt ute på sjön. En del av muddermassorna kommer sedan fraktas in till land där de ska användas till att skapa en yta där verksamheter kan etablera sig. Delar av muddermassorna kommer också placeras på andra platser i Mälaren.

Tester görs

Under muddringsarbetet kan vattnet bli grumligare än vanligt och tester kommer göras för att hålla koll på grumligheten.

Läs mer om muddringen och hamnprojektet