Läget i kommunen efter bränderna och otryggheten i inre hamnen

Efter ett flertal bränder i Köping och Kolsva, stölder och en otrygg situation i inre hamnen vill vi tillsammans med Polisen förklara hur vi i nuläget arbetar operativt men också förebyggande för att minska oroligheterna och brotten.

Tillsammans arbetar Polisen med kommunens säkerhetsavdelning, vård- och omsorgsförvaltning, socialtjänst och skola för att tillsammans bryta den negativa trend som har varit senaste veckorna, ­
säger Sara Schelin, kommunchef på Köpings kommun.

Extra bevakning och närvaro

Samtliga insatser riktas utifrån bränderna i Köping och nu även i Kolsva samt de oroligheter som rapporterats in från inre hamnen. De operativa insatserna har förstärkts både från Polisens sida och från kommunen med hjälp av externa väktare. Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) har även ökat den fysiska närvaron i Kolsva där de senaste bränderna ägt rum. Allt detta i hopp om att förhindra att fler incidenter inträffar.

För att utreda de brott som redan begåtts arbetar Polisen så strategiskt och effektivt som de bara kan. Även i utredningen har kommunen varit med och hjälpt till så mycket de kan.

Ett stort problem är spekulationer och desinformation som figurerar i samhället, det skapar en upplevd otrygghet trots att samtliga inblandade aktörer nu ökat närvaron för att minska risken för upprepade incidenter och för att öka tryggheten för kommunmedborgarna, säger Anton Breznik, tillförordnad lokalpolisområdeschef, Västra Mälardalens lokalpolisområde.

Här kan du rapportera in

Invånare kan vara med och jobba för ett tryggare och säkrare samhälle

Genom att kommuninvånare nu kan rapportera in händelser på koping.se har alla möjligheten att delta i det förebyggande säkerhetsarbetet. Detta kan vi inte understryka nog då vikten av att vi alla hjälps åt är en förutsättning för att uppnå ett gott resultat.

Det som rapporteras in förs sedan in i Embrace, som används för att kartlägga brott och otrygghet. Resultat och data i Embrace används av både Köpings kommun och Polisen.

Ser du som kommuninvånare någonting som verkar misstänksamt eller saker som skapar en otrygghetskänsla måste detta rapporteras in om Polisen och vipå kommunen ska ha någon chans att agera och ha möjligheten att förhindrafler brott, säger Thomas Hoffmann, säkerhetschef på Köpings kommun.

Vårt arbetssätt - en fördjupad samverkan mellan kommun och polis

Vid händelser som nämns ovan arbetar alla kommunens verksamheter i nära samverkan med Polisen för att snabbare nå resultat. Normalt överlämnas en lägesbild till polisen var fjortonde dag. Den lägesbilden ligger till grund för den operativa inriktningen och de konkreta insatserna de kommande två veckorna.

Nu när det har hänt flera allvarliga brott på en kort tid ökar intensiteten och mötesfrekvensen. Under tiden håller samtliga aktörer kontakt på daglig basis för att kunna sätta in rätt insatser i rätt tid.