Nu börjar covid-19 spridas i högre grad

Vi ser nu att covid-19 sprids alltmer i Europa, Sverige och Västmanland. Inom vård- och omsorgen i Köpings kommun pågår flera smittspårningar.

Vi har just via Folkhälsomyndigheten fått ta del av ett nytt scenario baserat på den dominerande Omikronvarianten BA.5. De förutspår en tydlig topp runt början till mitten av augusti. Möjligen kommer det även en ytterligare topp i slutet av september efter att kontakterna ökar igen efter sommaren.

Så minskar vi smittspridningen

För att minska smittspridningen i de miljöer där våra äldsta och sköraste vistas tar vi nu till åtgärder.

Rekommenderar munskydd till besökare

Vi rekommenderar att du som besökare ska använda munskydd när du besöker en anhörig på ett boende.

Vid entréer till våra boenden finns tillgång till munskydd och handsprit för besökare.

Vi vill också påminna om det mest grundläggande – basala hygienrutiner!

Personal använder munskydd

Vid all vistelse på arbetsplatser under tider med utbredd samhällsspridning av covid-19 rekommenderas all personal oavsett vaccinationsstatus att bära munskydd hela arbetspassen, även i korridorer, vid ronder och raster, utom vid intag av mat eller dryck.

Vi försöker också dela på personalen på fika- och lunchraster så att det inte blir trängsel.

Allt ovanstående gäller inom:

  • Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor (SÄBO)
  • Hemtjänst
  • Hemsjukvård
  • Korttidsboende
  • Dagverksamhet för äldre
  • Boenden inom Socialpsykiatri och LSS