Ny lag för mottagande av flyktingar från Ukraina från den 1 juli

Ukrainas flagga

Från och med den 1 juli 2022 gäller en ny lag som förflyttar delar av Migrationsverkets boendeansvar till kommunen för vissa av de personer som kommit från Ukraina enligt EU:s massflyktingsdirektiv.

Migrationsverket erbjuder i dag två boendeformer för asylsökande: boende anordnat av Migrationsverket eller boende som den asylsökande ordnar på egen hand.

För personer som är massflyktingar kommer alternativen från och med den 1 juli vara antingen:

  • Boende ordnat av kommunen
  • Boende som ordnas på egen hand

Syftet med nya lagen

Målet med lagen är att samtliga landets kommuner ska ansvara för boende för massflyktingar och därför har Migrationsverket satt ett tak för hur många personer varje kommun ska anordna boende åt. Det ska leda till att antalet flyktingar ska fördelas jämnare över landets kommuner.

I Köpings kommun bor för närvarande (21/6) 126 ukrainska flyktingar. Dessa bor antingen inneboende eller i Migrationsverkets boenden. Migrationsverket kommer att anvisa kommunen att ordna boende åt 43 ukrainska flyktingar. Vilka 43 personer som Köping ska ordna boende för beslutas av Migrationsverket.

När Migrationsverket har beslutat vilka personer kommunen ska ordna boende för, har kommunen en månad på sig att ordna med boende och möbler för dessa individer. Köpings kommun kommer att ansvara för att ordna boende med basmöblemang för de Ukrainare som Migrationsverket beslutar om.

Vi är förberedda för att göra ett bra mottagande, vi för en dialog för att lösa boendet och inventerar personalens språkresurser såsom ryska och ukrainska, säger David Schanzer-Larsen, förvaltningschef för Social och arbetsmarknad.

Information på ukrainska om Köpings kommun

Frågor och svar

Jag vill hjälpa till med saker och möbler - var vänder jag mig?

Servicelaget, som har sina lokaler på Sjötullsvägen3A, tar emot möbler och husgeråd från och med den 1 juli (Inga kläder, böcker eller leksaker) De finns på plats 07.00-15,00 alla vardagar. Maila gärna servicelaget@koping.se innan och berätta att ni kommer.

Jag har tagit emot flyktingar i mitt hem som jag inte har möjlighet att hysa längre - kan kommunen ordna boende till dem?

Om dina inneboende inte längre kan bo kvar behöver de vända sig till Migrationsverket. Det är Migrationsverket som ansvarar för boendet. Kommunen blir utförare åt Migrationsverket för de som Migrationsverket anvisar till kommunen.