Prestigefyllt uppdrag till en av kommunens arbetsterapeuter

Kimmo Viljamaa är en av två medlemmar i kommunens kognitionsteam (tidigare demensteamet). Han jobbar som arbetsterapeut, beskriver sig som nördig inom yrket och har alltid sagt att han ska bli specialist. Nu är han på god väg efter att ha blivit invald i BPSD-registrets styrgrupp, ett prestigefyllt nationellt uppdrag.

BPSD står för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Nu för tiden säger man kognitiva sjukdomar, och därför har även demensteamet bytt namn till kognitionsteamet. Okej, så då har vi koll på de långa orden bakom förkortningen. Men vad är BPSD-registret och vad gör styrgruppen?

Världens största register inom kognitiva sjukdomar

– BPSD-registret är världens största register inom området och sysselsätter 48 000 administratörer med cirka 25 000 personer med kognitiv sjukdom varje år, berättar Moa Wibom som är registerhållare och har en mängd titlar så som Silvialäkare, specialist i allmänmedicin och kognitiv medicin, och överläkare.

Att driva registret framåt och utveckla nya bra funktioner, utbildningar och även att säkra själva registerdatan kräver en styrgrupp förklarar Moa. Gruppen består av registerhållaren, några anställda i kansliet, och yrkesaktiva inom olika professioner som har betydelse för registret. Och det är här det öppnats upp en plats för att representera yrkeskåren arbetsterapeuter.

Driv och intresse som märks

Hur kom det sig att just Kimmo blev utvald?

– Jag hade träffat några i styrgruppen när jag var i Malmö och gick en kurs för att bli certifierad utbildare i just BPSD, berättar Kimmo. Jag gjorde väl avtryck; jag är rätt nördig och har alltid sagt att jag ska bli specialist, fortsätter han.

Moa Wibom bekräftar bilden:

– Kimmo hade redan, trots att han endast varit arbetsterapeut sedan 2018, visat sitt driv och intresse, berättar Moa. Flera i styrgruppen hade träffat honom, så det var ganska enkelt för valberedningen!

Kimmo berättar att han inte hade så bra koll på yrket när han började studera, men att det blev en fullträff där han känner att han valt det bästa av jobb.

– Jag är glad varje dag jag går till jobbet faktiskt, säger han med ett leende.

Många känner till biten med att prova ut hjälpmedel, men rollen som arbetsterapeut är mycket bredare än så förklarar Kimmo. Den fokuserar på hur personer ska klara vardagens alla aktiviteter. Man blir expert på omgivningar; hur ljud, ljus, temperatur med mera påverkar en persons mående och förmågor. Det är därför det är så bra att ha en arbetsterapeut med i vården av en person med kognitiv sjukdom.

Kimmo Viljamaa

Syftet med registret är både direkt och långsiktigt

BPSD står som sagt för symtom vid kognitiva sjukdomar, men hur används BPSD-registret?

– Symtomen kan till exempel innebära hallucinationer eller aggressivitet, berättar Kimmo. Om vi kan lindra symtomen ökar livskvalitén för individen, samtidigt som vårdtyngden kan minska, fortsätter han.

En win-win alltså.

Att arbeta med BPSD innebär att ett multiprofessionellt team observerar personen, noterar symtom och sen analyserar möjliga orsaker. Analysen sker tillsammans i ett ganska långt möte, och det här ska ske minst en gång per år för den som har en diagnos.

Symtomen noteras i ett system, själva registret, och uppgifterna används bland annat i forskning. Men på det direkta planet används observationerna till att göra en bemötande- och kommunikationsplan för individen, och för att sätta in åtgärder för att vardagen ska fungera bättre.

Ett exempel som Kimmo nämner är en kvinna som inte ville gå ur sängen på morgonen, tills man kom på att ett mildare uppvaknande till en viss musik gjorde personen villig att både gå upp och starta sin morgonrutin.

Köping utmärker sig inom demensvård

Kimmos kollega Linda Jakobsson är utbildad specialistsjuksköterska inom vård av äldre och demensvård, och har under många år drivit arbetet med kognitionsteamet. Kimmo kom med i teamet för snart två år sedan, och håller nu på att utbilda sig till Silviaarbetsterapeut. Kompetensen inom demensvård är hög i kommunen, och det märks.

– Kognitionsteamet betyder väldigt mycket för kvalitén i vården av våra äldre, berättar kommunens hälso- och sjukvårdschef Fredrik Leek.

Teamet utbildar personal och stöttar i vården av de patienter som har kognitionsproblematik. Även allmänheten har möjlighet att kontakta teamet vid frågor som rör exempelvis kognitiva sjukdomar och förändrat beteende.

– Deras arbetssätt är en förebild för många andra kommuner som kopierar deras upplägg, säger Fredrik. Det är många som vill hyra in dem som utbildare eller föreläsare, eller komma på studiebesök hit, fortsätter han.

Fredrik tvekade inte att låta Kimmo ta uppdraget, trots att det sker på arbetstid.

– Det var självklart, säger Fredrik. Uppdraget tar inte så mycket tid, men ger väldigt mycket tillbaka.

Det första officiella uppdraget som representant i styrgruppen blir att åka till årets Almedalsvecka. Där kommer BPSD-registret bland annat att hålla i rundabordssamtal.

 

Läs mer om kognitionsteamet här