Ett steg närmare kommunalt VA på norra mälarstranden

Nu är det klart med entreprenören som ska lägga sjöledningen och bygga anslutningarna till norra mälarstranden. Nu kan projektet gå in i nästa steg och i september börjar arbetet med ledningen som ska ligga på Mälarens botten och som kopplar på Norra Mälarstranden till kommunala vatten- och avloppsnätet.

Beräknad tidsplan

Just nu ser tidsplanen ut så här:

2022

Upphandling av entreprenader är genomförd. Sjöledningen börjar läggas i september.

2023

Upphandling av entreprenader och byggstart för ledningar på land och pumpstationer.

2024

Driftsättning och inkoppling av hushåll.

Bakgrund

I november 2016 fattade kommunfullmäktige beslutet att göra flera tätbebyggda områden längs norra mälarstranden till verksamhetsområde enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Det innebär att kommunen tar över ansvaret för att ordna vatten- och avloppsförsörjningen. I det här fallet har vi efter utredning kommit fram till att den bästa lösningen, såväl hälsomässigt som miljömässigt och ekonomiskt, är att bygga en ledning delvis på Mälarens botten och ansluta områdena till de kommunala vatten- och avloppsverken.

Målet för lösningen längs norra mälarstranden är att säkra både vatten och avlopp långsiktigt och hållbart. Som en jämförelse skulle en lösning med gemensamma minireningsverk inte ordna dricksvatten av god kvalitet.