En ny park ska växa fram - det händer på Krillan nu

Arbetet med att anlägga en ny park vid Kristinelunds sportfält fortsätter enligt plan nu under sommaren. På grund av ordningsproblem vid idrottsträningar har kommunen vidtagit flera åtgärder.

Fokus i arbetet med anläggning av den nya parken är att förbereda för plantering av träd, buskar, blommor på den tomma ytan som i folkmun kallas ”kastplan” för att göra parken lummig och mer intressant för fler att vara i. Dessutom ska grillplatser, en scen, en pulkabacke, nya gång- och cykelvägar samt belysning av dessa byggas.

Önskemål om park som passar så många som möjligt

Det som händer i parken är planerat utifrån önskemål som inkommit från invånare i kommunen efter en stor medborgardialog som genomfördes 2018. Att skapa en öppen park med aktiviteter tillgängliga för så många som möjligt – killar och tjejer, unga och gamla – var det främsta önskemålet.

Här kan du läsa mer om invånarnas önskemål och om processen

Åtgärder sker på grund av ordningsproblem vid fotbollsplanerna

För att förbereda för anläggningen av parken togs staket som funnits runt fotbollsplanerna ner för ett år sedan. Men det senaste året har det varit en hel del problem med att personer som inte hyrt fotbollsplanerna ändå uppehåller sig där och även stör de föreningar som tränar. Efter dialog med hyrande föreningar har nu staket återuppförts. De markerar att endast de som betalat hyra får vara på planerna där staket finns.

-Vi välkomnar alla till Krillan, men vill hänvisa de som inte hyrt en plan att spela och leka på andra grönytor – det finns bland annat en öppen fotbollsplan som alla får använda, säger Anders Eriksson, projektledare för parkarbetet.

Karta över Kristinelunds sportfält

Illustrationskarta över Kristinelunds sportfält

Ungcoacher och ordningsvakter rör sig i området hela sommaren

På grund av de ordningsproblem som funnits på Krillan har kommunens ungcoacher engagerats och arbetar för fullt på flera fronter. De för en dialog med de ungdomar som stökat och har även kontakt med deras föräldrar.

Dessutom finns personal från Securitas på plats under kvällstid. Ungcoacher och Securitas kommer att fortsätta arbeta vid Krillan hela sommaren. Även lokalpolisen är informerad om situationen – de håller ögonen öppna men har inte fått några rapporter eller anmälningar om att olagliga aktiviteter pågår kring idrottsträningarna.

-Jag vill uppmana alla som upplever problem att anmäla detta i vårt säkerhetssystem Embrace, på så sätt kan vi sätta in de åtgärder som behövs, säger Thomas Hoffmann, Köpings kommuns säkerhetschef.

Här kan du anmäla via Embrace