Gatuarbete på Hultgrensgatan och rondellen Hultgrensgtan-Kristinelundsvägen

VME håller på med ett underhållsarbete på Hultgrensgatan och i rondellen Hultgrensgtan-Kristinelundsvägen. Det kommer därför vara avstängt under arbetets tid mellan v. 24 och 26.

VME ska riva asfalten, sätta om kantsten och justera en del sättningar för att underlätta vattenavrinningar. Därefter kommer deras eläggningsentreprenör Peab Asfalt belägga både gatan och gångvägar med ny asfalt.

Omledning

Trafiken kommer ledas om via Kilmansgatan och ned på den gamla bussgatan för komma ner till Kristinelundsvägen.

Där det är blåmarkerat på kartan ska man åka.

Klicka på bilden för större storlek