Välkommen till kommunfullmäktige 20 juni

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Opalen, Folkets hus, måndag 20 juni klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

  1. Val av protokolljusterare
  2. Meddelanden
  3. Koncernstruktur
  4. Gestaltningsprogram för Köpings centrum
  5. Anmälan av handlingar
  6. Anmälan av motioner och medborgarförslag
  7. Anmälan av frågor och interpellationer till kommande sammanträde.
  8. Vissa val m.m.

Carl-Inge Westberg
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kommunfullmäktiges kallelser och handlingar

Länk till webbsändning kommunfullmäktige 20 juni