Vill du vara läxhjälpare på biblioteket?

Studerande får fråga förklarad

Stadsbiblioteket söker läxhjälpare till den mycket populära läxhjälpen för vuxenstuderande, med start i höst.

-Vi söker dig som är lärarstuderande, pensionerad lärare eller kunnig medmänniska, säger Katarina Hellstrand, bibliotekarie på stadsbiblioteket.

Som läxhjälpare turas man om att ungefär varannan, var tredje vecka svara på de studerandes frågor, tillsammans med en eller två andra läxhjälpare. De studerande är över 18 år och läser grundskole- eller gymnasieämnen eller på SFI.

Tycker du att det låter intressant? Hör av dig till Köpings stadsbibliotek på telefon 0221-251 82 eller e-post stadsbiblioteket@koping.se. Gärna före 1 augusti.