Välkommen till kommunfullmäktige 30 maj

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Opalen, Folkets hus, måndag 30 maj klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

 1. Val av protokolljusterare
 2. Meddelanden
 3. Återrapportering uppdrag genomlysning VMKF
 4. Återtagande av krisberedskap från Västra Mälardalens
  kommunalförbund
 5. Riktlinje för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot
  förtroendevalda
 6. Flytt av investeringsmedel för Syltabron från
  Samhällsbyggnadsförvaltningen till VME
 7. Flytt av investeringsmedel från kultur- och fritidsförvaltningen till VME
 8. Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD)
 9. Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Västra Mälardalen
 10. Årsredovisning 2021 VafabMiljö Kommunalförbund
 11. Årsredovisning 2021 Västra Mälardalens Kommunalförbund
  (VMKF)
 12. Svar på medborgarförslag - Kröcklingebron
 13. Motionssvar - Utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor
  (V)
 14. Motionsvar - Anta en flaggpolicy (SD)
 15. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
 16. Ej färdigberedda motioner och medborgarförslag
 17. Anmälan av handlingar

Carl-Inge Westberg
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kommunfullmäktiges kallelser och handlingar

Länk till webbsändning kommunfullmäktige 30 maj