Studiehandledning får elever att förstå och våga uttrycka sig

Första onsdagen i månaden samlas nätverket för studiehandledare och modersmålslärare i Köpings kommun för att byta erfarenheter och utveckla varandras kunskaper. Tillsammans arbetarde med att stärka samarbetet mellan studiehandledare och lärare.

Idag finns det 9 studiehandledare som är med i nätverket. De är även modersmålslärare på somaliska, arabiska, tigrinja och persiska/dari.

- Flerspråkig studiehandledning skapar en bro mellan nyanlända elever, vårdnadshavare, lärare och skolsystemet, berättar Anna-Behnaz Monaghy, ledare i nätverket för studiehandledare och modersmålslärare i persiska/dari på Ullvigymnasiet.

Hjälper elever att förstå och navigera en helt ny värld

Inom studiehandledning arbetar man med tre modeller. Det handlar om att ge studiehandledning, före, under och efter lektionen. Modellen anpassas efter elevens behov och kan till exempel, hjälpa eleven förstå vad som ska hända under lektionen.

Genom studiehandledning får nyanlända elever större förståelse för hur skolsystemet fungerar. De får förklarat hur betygsättning fungerar på deras modersmål, något som kan skilja sig från skolan i hemlandet. Det skapar i sin tur förståelse för hur skolan i Sverige fungerar och hjälper eleven att få en starkare självkänsla. Studiehandledning hjälper också elever att använda sina förkunskaper.

- Studiehandledaren får också vara en “kulturtolk”, de nyanlända eleverna möter en helt ny värld och vi hjälper de genom att förklara varför, berättar Anna-Behnaz.