Utrymmen med stora möjligheter – nu har Munktorps förskola invigts

Munktorps förskola har sedan november förra året varit öppen och på grund av pandemin har invigningen skjutits upp. Men förra veckan samlades politiker, föräldrar, barn och pedagoger för att fira den nya förskolan.

Invigningstal med bandklippning och trumpetfanfar

Kommunstyrelsens ordförande Annika Duán och Utbildningsnämndens ordförande Mats Lindgren höll invigningstal. Musikskolan spelade trumpetfanfar medan två barn från förskolan fick klippa band. Sedan berättade Maria Tsingos rektor på Munktorps förskola tillsammans med förvaltningschef Thomas Karlsson om byggnaden och verksamheten. 

- Ett av utbildningsnämndens viktigaste mål är att öka andelen barn i förskola. För att vi ska kunna göra det, måste förutsättningarna finnas. Nu har vi äntligen en fantastisk förskola i Munktorp och oerhört engagerade pedagoger, säger Mats Lindgren.

Kommunstyrelsens ordförande Annika Duán

Utbildningsnämndens ordförande Mats Lindgren med Musikskolan

Förvaltningschef Thomas Karlsson och Rektor Maria Tsingos

Rundvandring och mingel

Under rundvandringen var det var fritt fram att gå runt och utforska både förskolegården och innuti lokalerna.

- Att ha fina, fräscha och ändamålsenliga lokaler är en viktig del av en bra verksamhet. Barnen ska ha fina miljöer, både inne och ute, för trygghet och god pedagogisk verksamhet, säger Annika Duán, Kommunstyrelsens ordförande.

Munktorps förskola har satsat på att utnyttja alla utrymmen. Ett rum som egentligen varit ett förråd blev till ett sinnesrum. Där kan barn kan ta en paus från den överstimulerande miljön som ibland kan finnas på förskolan.  En tom korridor som kan verka oanvändbar blev istället till en vägg för böcker, pussel och spel.

- Vi vill att korridorerna ska vara en samlingsplats för det material som kan få vara tillgängligt för alla. Alla lärmiljöer är viktiga, säger Maria Tsingos, rektor.

Bokvägg i korridoren

På förskolan finns två ateljéer, en estetisk/skapande och en digital/teknisk ateljé som är under uppbyggnad. I ateljén får barnen lära sig olika sätt att uttrycka sig på.

- Målet, eller visionen, är att alla barn ska längta till, utvecklas och växa av att få vistas i våra ateljéer, säger Maria Tingos, rektor.

En av två ateljéer på förskolan

På rundvandringen bjöds det även på tilltugg av förskolans egna kockar. Tillsammans jobbar de för att varje dag erbjuda goda och nyttiga måltider som bidrar till god hälsa, ork och energi hela dagen.

Den Gröna tråden är något som genomsyrar arbetet med måltiderna inom förskolan. Det går ut på att främja folkhälsan och att ta hand om planeten och klimatet. 

Munktorps förskolas kockar Lisa och Evelina

Det serverades färsk fukt, smoothies, pizzabullar och bananbröd med färskost