Ny detaljplan för Stenyxan 3 m.fl. på samråd

Området ligger vid Nyckelbergsskolan.

På fredag 29 april börjar samråd om en ny detaljplan för Stenyxan 3 m.fl. (Nyckelbergsskolan). Den 11 maj är du välkommen på samrådsmöte där du får en presentation av förslaget och kan ställa frågor.

I detaljplanen för fastighet Stenyxan 3 m.fl. planeras det för att möjliggöra att den nya Nyckelbergsskolan kan byggas i tre våningar.

Samrådsmötet är onsdag den 11 maj klockan 18.00 -19.00 på Forum, Västra Långgatan 2 i Köping. Anmäl dig senast den 5 maj till:

marina.ljungsved@koping.se

Här kan du ta del av hela förslaget och information om hur du lämnar dina synpunkter.


Samrådstiden pågår till den 2 juni.

För mer information om själva skolbygget, se dess projektsida:

Nya Nyckelbergsskolan