Företagarna har fått tycka till om vår service

Nöjd kund-index (NKI) är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning mot företag som genomförs varje år. Vi fick ett bra resultat och gör en ökning från föregående år. Framför allt gör markupplåtelsen ett jättekliv jämfört från ifjol.

Camilla Blomqvist

Med resultatet från NKI 2021 i handen kan vi konstatera att Köping klättrar från ett index på 72 till 76 vilket är ett högt resultat på totalen, säger Camilla Blomqvist, näringslivschef i kommunen.

Totalt sett har vi klättrat från plats 116 (2020) till plats 84 (2021) av 189 deltagande kommuner.

Jag känner mig väldigt stolt över det arbete som gjorts när det gäller myndighetsutövningen mot våra företagare, det pågår ett ständigt förbättringsarbete, säger Annika Duàn, kommunstyrelsens ordförande.

Stort lyft för markupplåtelse

Marklupplåtelse är myndighetsområdet som ansvarar för tillfällig upplåtelse av kommunens mark för till exempelvis försäljning och uteservering. För 2020 fick området 49 av 100, och nu för 2021 tog vi ett jättekliv upp till 86.

Jätteroligt att vi fått det höga servicebetyget. Vi försöker alltid hålla en hög nivå mot våra kunder. Kul att det syns även i detta sammanhang, säger Cecilia Lord och Hans Ekberg, trafiktekniker på VME.

Gatu- och parkchefen Joshua Bender stämmer in:

Vi är så glada att våra kollegor uppmärksammas! Cecilia och Hans är erfarna, serviceinriktade och har ett tätt samarbete internt och med Polisen. De är helt enkelt rätta personer på rätt plats.

Stolta men inte nöjda

Resultatet visar att vårt arbete med att ta fram handlingsplaner kring service och bemötande för varje myndighetsområden gett resultat. Att undersökningen utgår från faktiska ärenden ger den också en stor trovärdighet. 

Vi är stolta men inte nöjda! Nu fortsätter vi att fokusera på att ge den bästa servicen till kommunens viktiga näringsliv så att de ska ha goda förutsättningarna för att driva sina företag, säger Camilla Blomqvist, näringslivschef i kommunen.

Undersökningen mäter sex olika myndighetsområden

De sex myndighetsområden och deras resultat för 2021 samt för 2020 inom parantes:

  • Brandskydd, (för få svar för att kunna redovisas)
  • Bygglov, 76 (74)
  • Markupplåtelse, 86 (49)
  • Miljö- och hälsoskydd, 69 (75)
  • Livsmedelskontroll, 78 (75)
  • Serveringstillstånd, (för få svar för att kunna redovisas)

Totalt fick Köpings kommun 76 av 100 på NKI Index 2021. För 2020 fick vi 72.

När en kommun har ett NKI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62 - 69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat. Index är 100.