Välkommen till kommunfullmäktige 25 april

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Opalen, Folkets hus, måndag 25 april klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

 1. Val av protokolljusterare
 2. Meddelande
 3. Reglering av tomträttsavgäld för verksamhetstomträtt
 4. Reglering av tomträttsavgäld för småhus
 5. Ombudgetering 2021 års medel till 2022
 6. Instruktioner till stämmoombud för Köping Rådhus AB
 7. Revidering av Överförmyndarnämndens reglemente
 8. Anmälan av handlingar
 9. Anmälan av motioner och medborgarförslag
 10. Anmälan av frågor och interpellationer till kommande sammanträde
 11. Vissa Val m.m

Carl-Inge Westberg
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kommunfullmäktiges kallelser och handlingar

Webbsändning kommunfullmäktige 25 april