Samråd för ny detaljplan gällande Hogsta

Karta över detaljplanens område för Hogsta 1:13 m.fl. i Munktorp

En ny detaljplan är ute för samråd gällande området Hogsta 1:13 med flera i Munktorp.

Bostäder, fastighetsavstyckning och småbåtshamn

Detaljplan för att möjliggöra bostäder, småbåtshamn och fastighetsavstyckning. Området ligger i södra Stäudd i Munktorp vid Mälaren.

Hogsta 1:13 ägs av medlemmarna i Berguddens ekonomiska stugägareförening. Stugägarföreningen vill stycka av fastigheten Hogsta 1:13 till tio fastigheter för att sedan överlåta de blivande fastigheterna till respektive föreningsmedlem. I samband med detta upprättas detaljplanen.

Detaljplanen är på samråd 11 april - 13 maj 2022