Detaljplan för padelhall, kontor och detaljhandel

Flygfoto över Svarvaren 6

En ny detaljplan har blivit antagen som gör det möjligt att bygga padelhall, kontor och detaljhandel i Nibble industriområde i Köpings kommun.

Svarvaren 6

Detaljplanen Svarvaren 6 antogs den 31 mars 2022, och om ingen överklagar beslutet börjar detaljplanen gälla den 21 april.

Fastighetsägaren ABM Markentreprenader har initierat planarbetet och planerar att bygga en padelhall på sin fastighet. Planförslaget möjliggör att en padelhall kan uppföras inom fastigheten samtidigt som befintlig verksamhet kan fortsatt bedrivas. Inom fastigheten kommer även kontor och detaljhandel tillåtas.