Det gör kommunen nu i arbetet med flyktingar från Ukraina

Det har hittills kommit ett fåtal ukrainska flyktingar till Köping. Det kommunen gör just nu är att inventera vilka boenden som finns hos oss och förbereda våra förvaltningar och enheter för att ta emot barn och vuxna.

I nuläget har vi identifierat 128 till 132 platser i lägenheter och kollektivboenden som Migrationsverket kan hyra i vår kommun om behov uppstår. Dessa boendeplatser ska ses över så att de håller en bra standard och brandsäkerhet.

Köpings kommun har ännu inte blivit kontaktade av Migrationsverket om några av de boenden vi har. De ukrainska flyktingar som finns i Köping än så länge har kommit hit på egen hand och bor hos privatpersoner eller har tilldelats bostad hos privata hyresvärdar som Migrationsverket upphandlat.

Stort engagemang bland Köpingsbor som vill hjälpa till

Köpings kommun får ta emot många mejl, telefonsamtal och meddelanden på Facebook från privatpersoner som vill skänka möbler, hygienartiklar och upplåta sin bostad till flyktingar från Ukraina.

- Det är helt fantastiskt att se privatpersoners engagemang och vilja att hjälpa ukrainare som kommit till Sverige. Vi har en intensiv samordning och samverkan med Migrationsverket och Länsstyrelsen i denna svåra situation. I dagsläget är det inte möjligt för oss att samordna enskilda frivilliginsatser riktade mot Ukrainska flyktingar, men erbjud gärna ditt stöd till etablerade hjälporganisationer, säger David Schanzer-Larsen, chef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Vill du stötta en etablerad organisation eller engagera dig som volontär?

Du kan exempelvis vända dig till Röda korset i Köping eller Frivilliga resursgruppen, FRG i Köping.

Röda korset i Köping

FRG Köping

I faktarutan kan du läsa mer om hur flyktingmottagandet ser ut för de ukrainska flyktingarna som kommer till Sverige. Du kan också läsa mer hos Migrationsverket.

Så funkar mottagandet av ukrainska flyktingar
  • Alla ukrainska flyktingar ska anmäla sig till Migrationsverket för att innefattas av det som kallas EU:s massflyktingsdirektiv. Det är exempelvis att man har rätt till bostad, dagersättning, grundläggande vård, omsorg samt skola för barn och unga under en begränsad tid - till och med den 4 mars 2023.
  • Migrationsverket upphandlar bostäder i Sveriges kommuner och placerar sedan ukrainska flyktingar där det finns bostad. Migrationsverket ansvarar för möblering, den består av bord, stolar och sängplats. Dessutom ska det finnas möjlighet att laga mat.
  • Efter att de ukrainska flyktingarna fått sina handlingar från Migrationsverket och tilldelats bostad kan de söka upp kommunen de bor i för att få information om exempelvis barnens skolgång.