Avgiftskontroll inom förskola och fritidshem

Nu genomför vi den årliga avgiftskontrollen inom förskola och fritidshem. Om du har betalat för mycket eller för lite kommer det att justeras genom att du i efterhand faktureras eller får tillbaka pengar.

Vid avgiftskontrollen jämförs hushållets uppgifter som är lämnade till kommunen med den taxerade inkomsten hos Skatteverket. Besked till de berörda skickas ut i omgångar från och med slutet av mars.

Du berörs bara om inkomstuppgifterna inte stämmer överens

De allra flesta betalar rätt avgift och kommer inte att beröras av detta. Visar det sig att dina uppgifter om inkomst är högre eller lägre än den faktiska inkomsten kommer det att justeras i efterhand genom fakturering eller utbetalning.

Ingen åtgärd för belopp under 600 kronor

Belopp under 600 kronor faktureras eller återbetalas inte. Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare, vilket innebär att vi under 2022 ser över avgifterna för 2020.

Kontakta oss för mer information

Vårdnadshavare som har frågor om avgiftskontrollen kan kontakta Köpings kommun, utbildningsförvaltningen:
avgiftskontroll.uf@koping.se
0221-259 47Telefontid: Måndag-fredag 10.00-12.00
Besök: sker enligt tidsbokning

Läs mer på:www.koping.se/avgiftskontroll