Välkommen till kommunfullmäktige 28 mars

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Opalen, Folkets hus, måndag 28 mars klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

  1. Val av protokolljusterare
  2. Meddelande
  3. Årsredovisning Köpings kommun 2021
  4. Beslut om att delta i länsprocess för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering
  5. Anmälan av handlingar
  6. Anmälan av motioner och medborgarförslag
  7. Anmälan av frågor och interpellationer till kommande sammanträde
  8. Vissa Val m.m

Carl-Inge Westberg
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kommunfullmäktiges kallelser och handlingar

Webbsändning kommunfullmäktige 28 mars