QR-koder lockar fram språkintresset bland förskolebarn

Förskolebarn som är flerspråkiga kan utveckla både sitt förstaspråk och det svenska språket genom rätt stöttning.

- Nyckeln är att man som pedagog har en nyfikenhet och ett intresse. Vi lär barnen och dom lär oss, säger Cecilia Kusktorp, förskollärare på Sagostugans avdelning Askungen.

Inom förskolorna i Köpings kommun har närmare 250 medarbetare utbildats i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, flerspråkighet och interkulturalitet. Insatsen ingår i projektet Nyanländas och flerspråkigas lärande som finanserias av Skolverket. Syftet är att ge personalen verktyg för att kunna stötta flerspråkiga barn.

QR-koder med sagor och sånger

På Sagostugans förskola, där det till exempel i en av småbarnsgrupperna talas nio språk och i en av storbarnsgrupperna talas tretton språk, vill personalen öka barnens språkintresse. Under utbildningens gång har personalen hängt upp QR-koder på väggarna med sagor och sånger på svenska och barnens förstaspråk, men också ord och bilder på saker som används i vardagen. Redan nu ser personalen resultat.

- Tidigare var barnen mindre språkintresserade men när vi nu använder ord som till exempel mamma, pappa eller vatten på barnets förstaspråk, märker vi både en glädje och en stolthet bland barnen. De känner sig bekräftade, säger Victoria Fällman, förskollärare på avdelningen Askungen.

Mer samverkan med vårdnadshavare

För att kunna stötta förskolebarnens språkutveckling handlar det också om att samverka mer med vårdnadshavarna.

- Vi tar med vårdnadshavarna på ett annat sätt nu och visar på att deras språk är lika viktigt som svenskan – att alla språk är viktiga, säger Pernilla Augustsson, förskollärare på avdelningen Tingeling.

Använder oftare tolk

- Vi använder även tolk oftare nu än förr, bland annat för att förklara läroplanen och riktlinjer. Vi ger också mer bakgrund till varför vi gör vissa saker, som när det gäller barnsyn och uppfostran. Får man bakgrunden får man också en större förståelse och känner sig mer delaktig, säger hon.