Ny park i startgroparna vid Krillan

Kommunen har påbörjat förberedelsearbetet för en ny park vid Kristinelunds sportfält i Köping. Det är en storsatsning och den färdiga parken ska förutom grön och skön också vara en öppen mötesplats för den traditionella idrotten, spontana aktiviteter, rekreation och kultur – tillgänglig för alla.

I första skedet anläggs en lummig park med rabatter, träd, blommor och andra växer samt upplysta gång- och cykelbanor samt grillplatser och en pulkabacke på den yta som i folkmun heter "kastplan" och som i praktiken står outnyttjad idag. Senare ska det skapas nya platser för spontanidrott och aktiviteter utifrån önskemål som togs fram i en medborgarenkät 2018. I den var det exempelvis utegym, skejtpark, boulebana och utescener som efterfrågades, med särskilda önskemål om fler aktiviteter för alla - inte bara de som tränar i organiserade idrottsföreningar.

Köpings kommun har beviljats stöd från Boverket för vissa kostnader och förhoppningen är att föreningar och företag i kommunen vill vara med och samverka kring olika aktiviteter.

Kristinelunds sportält 2021.

Kristinelunds sportält 2021.

Senare under 2022 sätter arbetet igång på allvar men redan nu kan föreningar och besökare av Kristinelunds sportfält märka att förberedelserna har påbörjats.

- Vi har tagit bort stängsel kring planer och börjat glesa ut buskage och annan vegetation. Detta krävs för att öka tillgängligheten och skapa en inbjudande och välkomnande känsla för alla, säger Anders Eriksson, chef för anläggningar i Kultur- och fritidsförvaltningen och projektledare för parken.

På bilden syns projektledaren Anders Eriksson när han intervjuas av SVT Västmanland om den nya parken på Krillan.

På bilden syns projektledaren Anders Eriksson när han intervjuas av SVT Västmanland om den nya parken på Krillan.

- Jag tycker att parken är en fantastiskt fin satsning för folkhälsan i kommunen och det är jätteviktigt att parken blir tillgänglig. Vi hoppas att alla – familjer, kompisgäng, föreningar, skolor, omsorgsverksamheter, gammal som ung – kommer hit. Det kommer att pågå byggarbete på olika håll under de kommande åren men jag hoppas att allmänheten har förståelse för det och att resultatet blir ett positivt inslag för invånarna i kommunen.

Under våren 2022 kommer några av fotbollsplanerna på Kristinelunds sportfält att avgränsas med bollnät, skyltar och andra avgränsningar för att tydliggöra vilka planer som är öppen grönyta och vilka som är bokningsbara och avsedda till föreningslivet.

Del av park. Förslag på utformning av Kristinelunds sportfält.

Del av park. Förslag på utformning av Kristinelunds sportfält.