Välkommen till kommunfullmäktige 28 februari

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Opalen, Folkets hus, måndag 28 februari klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

 1. Val av protokolljusterare
 2. Meddelande
 3. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS period 4, t.o.m 31 okt
 4. Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 2022
 5. Förslag till Avfallstaxa 2022 för VafabMiljö Kommunalförbund
 6. Beslut om reviderade föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö
 7. Anvisningar för pension och omställning
 8. Tillgänglighetsanpassning Scheeleskolan omfördelning av investeringsmedel
 9. Översyn av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Köpings kommun
 10. Nytt reglemente för valnämnden
 11. Förändring av TV-verksamhet
 12. Redovisning partistöd 2021 samt beslut om partistöd 2022
 13. Medborgarförslag – Cykel- och skateboardpark
 14. Anmälan av handlingar
 15. Anmälan av motioner och medborgarförslag
 16. Anmälan av frågor och interpellationer till kommande sammanträde
 17. Vissa Val m.m

Carl-Inge Westberg
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kommunfullmäktiges kallelser och handlingar

Webbsändning kommunfullmäktige 28 februari