Åtgärder för att dämpa smittspridning tas bort

De flesta åtgärder som har funnits för att dämpa smittspridningen av covid-19 i samhället tas bort den 9 februari. Endast tre rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kvarstår. Detta gäller också för våra kommunala verksamheter, förutom vård och omsorg - där gäller samma restriktioner som tidigare.

Det kan ske förändringar i smittoläget så det är viktigt att själv hålla sig uppdaterad. Våra bad, muséum, bibliotek, hallar och anläggningar är nu öppna som vanligt med sina verksamheter men följer Folkhälsomyndighetens kvarvarande restriktioner om att uppmana besökare att stanna hemma vid symtom på covid-19. .

Vård och omsorg är fortsatt försiktiga

Våra särskilda boenden och andra verksamheter inom vård och omsorg gör av försiktighetsskäl inga förändringar i utan avvaktar med lättnader. Kontakta personalen vid den verksamhet eller boende du vill besöka om du känner dig osäker om vad som gäller just där.

FHM:s kvarstående rekommendationer
  • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19
  • Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktigt, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.