Detaljplan för förskola och idrottshall är klar

Flygfoto över planområdet

En ny detaljplan vid Kristinelunds sportfält har blivit antagen. Detaljplanen gör det möjligt att bygga en förskola och idrottshall.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en ny centralt placerad förskola. Detaljplanen omfattar även en öppen grusad yta som idag bara får användas som parkering, där den nya detaljplanen föreslår att ytan kan användas till att bygga en hall för idrottsändamål.

Detaljplanen antogs den 3 februari 2022, och om ingen överklagar beslutet börjar detaljplanen gälla den 3 mars 2022.