Träning ger livskvalitet åt den med demensdiagnos – och den som är anhörig

En liknande idé från två olika håll gav ett samarbete som skaparna hoppas ska ge ett lyft för den som fått en demensdiagnos. Och för den som lever med någon som fått en diagnos.

Martin Ek, en av grundarna till Bergslagen Sportcenter, ruvade på en idé om att nå ut till gruppen seniorer.

– Det finns så många fler fördelar med att träna än att ”få en snygg kropp”, säger Martin. Jag ville nå ut med det och funderade på hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut.

Han nämner förbättrad livskvalitet, att förebygga och bromsa sjukdom, bli tryggare och att kunna senarelägga behovet av hjälp.

Samtidigt hade kommunens demensteam startat ett samarbete med anhörigstödet och funderade kring nya sätt att förbättra livskvaliteten för personer med demenssjukdom, och också den som är anhörig. Linda Jakobsson som arbetar som specialistsjuksköterska i demensteamet skickade i väg en förfrågan om ett samarbete kring fysisk träning. Självklart nappade Martin direkt.

Gruppträning med stöd närvarande

Samarbetet har mynnat ut i att en träningsgrupp för personer med demenssjukdom, och dess anhöriga, ska startas på just Bergslagen Sportcenter. Tanken är att ses en gång i veckan på gymmet. Dagtid är gymmet inte särskilt fullt, och man har möjlighet att ha en enklare gruppträning ostört i ett eget rum. Martin leder träningen och någon ur anhörigstödet respektive demensteamet finns också på plats varje gång, som en trygghet. Om man vill kan man sen träna vidare själv ute i gymmet.

Många fördelar med träning

Den fysiska träningen ger flera fördelar, menar de. Den som har fått en demensdiagnos mår bra av fysisk träning, och i bästa fall kan man till och med sakta ner sjukdomsförloppet.

– Det kan också ge en positiv känsla att få vara i en ”frisk” miljö, ute i samhället, och blanda sig med andra åldrar, säger Lena Löfgren som arbetar som anhörigkonsulent.

Hon menar att det är viktigt att få känna sig normal, trots diagnosen. Det är lätt att bli rädd och bara se det sjuka framför sig – för både den som fått diagnosen och den som lever nära.

För den anhörige är det en möjlighet att också få ta hand om sig själv, berättar Åsa Person, Lenas kollega.

– Det är så lätt att tumma på sin egen hälsa när man stöttar någon, säger hon.

Anmälan görs till demensteamet

Målgruppen är den som är i början av sitt sjukdomsförlopp, och fortfarande klarar sig hyfsat hemma. Kriterierna för att få anmäla sig är att ha fått en demensdiagnos, eller påbörjat en utredning – eller att vara anhörig till någon med diagnos eller påbörjad utredning.

Är du intresserad av att vara med? Kontakta Linda Jakobsson i demensteamet. Det går bra att ringa eller skicka e-post:

Linda Jakobsson,
specialistsjuksköterska i demensteamet
0221-258 85

linda.jakobsson@koping.se

Läs mer

Läs även reportaget i Magazin24 (länk).