Kulturskolan gör som de unga vill - satsar på bild och form

Tack vare ekonomiska medel från Kulturrådet kan Kulturskolan i Köping nu göra en nysatsning på Bild och form. Grunden till detta är konkreta önskemål från unga, bland annat från kommunens ungdomsfullmäktige och Kulturskolans elevförening.

I mitten av februari är det tänkt att grupper i ämnet ”Bild och form” startar. Den som är intresserad kan anmäla sitt intresse Kulturskolans formulär redan nu.

Kurser för den som vill utveckla sin kreativitet

Kurserna är till för den som vill utveckla sin kreativitet på ett roligt och lekfullt sätt genom teckning, måleri, skulptur, grafik, design och konsthistoria. Undervisningen är åldersindelad och individanpassad.

Under vår- och höstterminen skapas också gemensamma utställningar på Kulturskolan och andra offentliga platser i Köpings kommun.

Till en början drivs Bild och form i projektform men förhoppningen är att det ska bli en permanent del av Kulturskolan i Köping.