Personal i förskola och skola utbildas i traumamedveten omsorg

För att bättre kunna bemöta barn och elever som utsatts för trauman och i slutänden få dem att må bra och nå studiemålen, har 210 medarbetare inom förskolan och skolverksamheten i Köping utbildats i traumamedveten omsorg, TMO.

- Tidigare när en elev var stökig så såg jag ett problem. Nu har jag en helt annan infallvinken och dessutom verktygen att hjälpa eleven, säger Nadja Malmgren, lärarassistent på S:t Olovsskolan.

Organisationen Rädda barnen utbildar

Utbildningen i TMO är en av flera insatser i projektet Nyanländas och flerspråkigas lärande som finansieras av Skolverket och drivs av utbildningsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Det är organisationen Rädda barnen som arrangerar utbildningen och hittills har 210 medarbetare inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen deltagit i insatsen.

- Det här är en viktig del i vårt arbete att erbjuda en skolmiljö som främjar omsorg och läkning för att öka barnens och elevernas trivsel och trygghet. Det ger medarbetarna verktyg och strategier för att kunna arbeta förebyggande och även stötta varandra i det kollegiala lärandet, säger Elisabeth Berglund, samordnare för projektet.

Grundar sig på forskning

I utbildningen, som bland annat grundar sig på forskning, får medarbetarna kunskap om traumaförståelse, lära sig olika arbetssätt och begrepp.

- Arbetssättet kan man ju använda oavsett om det handlar om ett barn som flytt sitt hemland, barn som varit med om skilsmässa eller familjesituationer där droger är inblandande, säger Nadja Malmgren, som också är utsedd till en av hittills 27 TMO-ambassadörer i kommunen.

"Hjälp med att se orsaken"

Anvar Jusufbegovic är rektor på Nyckelbergsskolan och där har en stor del av grundskolelärarna och även annan personal på skolan, utbildats i TMO.

- I och med utbildningen har vi kommit på att vi egentligen inte vet så mycket om våra barn, hur de mår och hur de känner. Med TMO får vi hjälp med att se orsaken varför det blir som det blir på skolan, säger han.

Stor igenkänning

På Scheeleskolan har alla tillsvidareanställda tagit del av utbildningen och många i personalen upplevde stor igenkänning mellan TMO och det arbetssätt som redan bedrivs på skolan.

- Vi arbetar sedan många år med DAT, djurassisterad terapi, vilket är en slags TMO så det blev något av en aha-upplevelse, samtidigt som vi fick ett kvitto på att vi redan jobbar på rätt sätt, säger Yvette Folin, biträdande rektor.

Fler utbildas i TMO

 Under vårterminen -22 utbildas medarbetare inom särskolan och gymnasiesärskolan samt ytterligare ett antal medarbetare i förskolan, i TMO.

Projektet Nyanländas och flerspråkigas lärande