Sjuksköterska från äldreomsorgen får innovationspris

I veckan som gick mottog sjuksköterskan Caritha Grip BPSD-registrets innovationspris för en enkel men effektiv rutin som lett till förbättrat bemötande av demenssjuka. Representanter för BPSD-registret reste hela vägen från Skåne för att överraska Caritha med priset.

Caritha Grip, specialistsjuksköterska mot demensvård

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom, och BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister. Syftet med BPSD-registret är att minska beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten.

Tryggare och säkrare vård för personer med demenssjukdom

Caritha Grip är specialistsjuksköterska inom demensvård och hon har kommit på en rutin som har lett till en tryggare och säkrare vård för personer med demenssjukdom. För ett par år sedan blev en av hennes patienter sjuk och åkte från korttidsboendet till akuten. På sjukhuset hade man problem med kommunikation och bemötande på grund av patientens demenssjukdom. Caritha kontaktades då och personalen på sjukhuset undrade hur kommunikationen gick till på boendet. Caritha berättade att det fanns en bemötande- och kommunikationsplan som var gjord i BPSD-registret, och hon skickade över den till sjukhuset. När personalen använde sig av planen fick de goda resultat i kommunikationen med patienten och kunde fortsätta med sin utredning och behandling.

En idé blev ett arbetssätt

Det här har utvecklats till ett arbetssätt där Caritha och hennes kollegor numera alltid skickar med bemötande- och kommunikationsplanen till sjukhuset, och man arbetar för att kunna lägga till den i patientens journal. Arbetssättet har lett till att personer med demenssjukdom får en lugnare och tryggare vård, trots det miljöombyte som en sjukhusvistelse innebär. Det leder också till att det arbete med bemötande och kommunikation som man påbörjat på boendet inte behöver raseras på grund av sjukhusvistelsen.

Tilldelas BPSD-registrets innovationspris 2021

För denna idé tilldelas Caritha Grip, specialistsjuksköterska inom demensvård, BPSD-registrets innovationspris 2021 med motiveringen:

”Caritha har på ett innovativt sätt skapat en rutin som bidrar till att en person med kognitiv sjukdom vid inläggning på sjukhus, kan få en tryggare och säkrare vård.

Bemötande- och kommunikationsplanen i BPSD-registret har tagits fram av personal som känner personen väl. Genom att alltid skicka med denna vid inläggning på sjukhus, skapas möjlighet för berörda vårdgivare att fortsätta ge den personcentrerade omvårdnad och det bemötande som ger trygghet åt personen.”

Caritha nominerades till priset av kommunens demensteam. Stort grattis!

Caritha tillsammans med kommunens demensteam och representanter från BPSD-registret