Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2021-06-10] Fortsatt satsning på trygghet, välfärd och utveckling i budgetförslag för 2022

Fortsatt satsning på trygghet, välfärd och utveckling i budgetförslag för 2022

Gruppbild på fem representanter från majoriteten.

Kommunstyrelsen har idag föreslagit kommunfullmäktige att anta Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalernas gemensamma budget för Köpings kommun 2022. Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige den 21 juni.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni presenterades de politiska partiernas olika budgetförslag för Köpings kommun. Kommunstyrelsen valde att gå vidare med det gemensamma förslaget från Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna.

”Köping går framåt! En ständig utveckling pågår.” – så inleds budgetförslaget som kommunstyrelsen beslutat att gå fram med till fullmäktige. Totalt satsas drygt 31,5 miljoner på bland annat vård och omsorg, barn och unga, trygghet samt näringsliv.

-Vi är glada att vi med denna budget har kunnat göra satsningar på viktiga områden inom välfärd, trygghet och utveckling. Övergripande satsningar som vi gör är bland annat på samverkan med Västra Mälardalen i Samverkan och för ökade kostnader för räddningstjänsten, säger Annika Duàn (S), kommunstyrelsens ordförande.

Rambudget med övergripande mål

Nytt för i år är att inga siffror för respektive satsning är satta i budgetförslaget utan varje nämnd tilldelas en ram som de sedan fördelar på sina verksamheter. Det finns dock vissa områden som lyfts fram som särskilt angelägna. Budgetförslaget bygger på Köpings kommuns nya tillitsbaserade styrmodell.

Trygghet och barn och unga i fokus

Som en del i satsningen på barn och unga samt trygghet görs ungdomscoacherna permanenta. Även trygghetsmiljonen blir kvar som en satsning under nästa år.

-Barn och unga är ett viktigt område och det är roligt att vi kan fortsätta med de satsningar som vi ser har gett resultat, där är ungdomscoacherna ett exempel, säger Jonny Clefberg (S), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i kultur- och folkhälsonämnden.

I budgeten lyfts flera insatser för barn och unga, bland annat utökas resurserna till insatser för barn som bevittnat våld, skolans resurser gällande elevhälsa och specialpedagoger ska ökas samt vinterkläder till förskolepersonal lyfts som viktiga områden.

-Vinterkläder för förskolepersonalen är en prioriterad fråga. Förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats och det är därför en jämställdhetsfråga, säger Andreas Trygg (V), kommunalråd och ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Utveckling av Köping för etableringar och boende prioriterat

Stora investeringar beräknas ske under kommande år. I budgetförslaget ligger 130 miljoner kronor avsatt för investeringar kopplade till verksamhetsområden, skola och förskola, vård och omsorg samt folkhälsa. Det sistnämnda innefattar utveckling av Kristinelunds sportfält.

-Investeringarna är viktiga för att skapa ytterligare förutsättningar för verksamhet och industri men även bostadsområden, säger Ola Saaw (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

En budget i balans prioriterad

Förslaget lyfter vikten av att balansera satsningar för framtiden med en ekonomi i balans. I budgeten ingår därför även ett uppdrag till nämnderna att effektivisera sina verksamheter med en procent. För vård- och omsorg- samt utbildningsnämnden gäller 0,5 procent, något som bland annat möjliggör att dagbarnvårdsverksamheten kan behållas.

-Det här är en budget för hela livet med satsningar på allt från barn och unga, äldre och utveckling av kommunen för att vi ska kunna stärka våra företag och även locka till oss nya etableringar, säger Ivan Czitrom (L), vice ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Budgeten tas i kommunfullmä​ktige

Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige den 21 juni.

Läs budgetförslaget Pdf, 242 kB.