Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset stor i kommunen

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 stor i Köping. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2020-10-28] Större samverkan ger ökad trygghet

Större samverkan ger ökad trygghet

28 oktober 2020

Tomas Hoffmann, säkerhetssamordnare

Tomas Hoffmann, säkerhetssamordnare

Köpings kommuns samarbete med närliggande kommuner och den lokala polismyndigheten är bara ett exempel på ett effektivt säkerhets- och trygghetsarbete som har gett positivt resultat.

Detta samarbete bidrog till att rikspolischef Anders Thornberg besökte Köpings kommuns säkerhetssamordnare Thomas Hoffmann för att få ta del av det nya arbetssättet. Rikspolischefen förmedlade sedan kunskaperna vidare på en föreläsning för alla Sveriges kommunchefer.

Kraftfullt brottsförebyggande arbete

Genom programvaran Embrace har Köpings kommun ett kraftfullt verktyg när det gäller brottsförebyggande arbete. Samtliga förvaltningar och bolag inom Köpings kommun är anslutna till Embrace för att kunna rapportera in skadegörelse. Thomas Hoffmann analyserar och sammanställer lägesbilden i rapporter som vidarebefordras till berörda aktörer samt till väktare och polis.

Pernilla Einan, chef för barn- och ungdomsenheten

Pernilla Einan, chef för barn- och ungdomsenheten

Elundsskolan blir kameraövervakad

Hanteringen går snabbt och åtgärder sätts många gånger in direkt där skadegörelse har skett. Andra åtgärder tar längre tid. Så är det med Elundskolan. Skolan kommer i fortsättningen att kameraövervakas, men först måste tillstånd ges av Datainspektionen vars handläggningstid för närvarande är sex månader.

Tryggheten mäts i statistik och kostnader

Den faktiska otryggheten i en kommun mäts i kontinuerligt. Så kunde Thomas redan i maj månad se att kostnaderna minskade under våren. När skadegörelsen i Köpings centrum sköt i höjden i juli anställdes en extra väktare för att bibehålla tryggheten. Två månader senare visar rapporteringen att åtgärden har gett resultat.

- Embrace är ett fantastiskt verktyg. Vi hade mycket nytta av det när vi organiserade nattvandringar i somras. Genom rapporterna fick vi veta var ungdomarna höll till och var nattvandrarna skulle cirkulera. Även ungcoacherna har stor användning av rapporteringen i sitt arbete, säger Pernilla Einan, enhetschef för barn- och ungdomsenheten i kommunen.

Ungcoacher har bred kompetens

De tre ungcoacherna har en operativ roll. De besöker skolor, startar grupper, slussar in ungdomar i föreningslivet, fångar upp dom som mår dåligt och sköter föräldrakontakter. En av ungcoacherna har kunskaper i annat språk som gör att människor från andra kulturer lättare kan nås.

Aktiviteter som sker på fritidsgården och i föreningslivet är viktiga i det förebyggande arbetet för att få barn och ungdomar att må bra och välja det positiva. Olika temaveckor är uppskattade aktiviteter, och föräldramedverkan och föräldrautbildningar viktiga.

Utemiljöer ses över för trygghetens skull

Mycket annat görs också för att skapa trygghet och säkerhet i Köpings kommun. Genom möten med gatu- och parkavdelningen tas åtgärder fram för att öka tryggheten i olika utemiljöer. Det kan vara att ta bort buskage och öppna upp grönytor.

I Unggruppen som har möte varje månad ingår skola, socialtjänst, polis samt kultur- och folkhälsoförvaltningen. Där diskuteras olika ungdomsfenomen och hur eventuella problem ska förebyggas.