Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset ökar i kommunen

Enligt Region Västmanland ökar spridningen av covid-19 i Köping, kommunen står för störst ökning i Västmanland och äldreomsorgen är hårt drabbad. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper. Särskilt du som ska besöka ett äldreboende behöver vara försiktig.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2020-10-07] Nytt projekt hjälper barn, unga och vuxna med utbildning

Nytt projekt hjälper barn, unga och vuxna med utbildning

7 oktober 2020

Teamet som samordnar utbildningsinsatsen i Köping.

Teamet som samordnar utbildningsinsatsen i Köping. Uppifrån, från vänster: Camilla Åberg, utbildningsstrateg, Anvar Jusufbegovic, rektor, Elisabeth Berglund, samordnare, Anna Ulfves, rektor, Anna-Klara Sjölund, rektor, Viviann Körner, rektor, Pär Ellmin, verksamhetschef grundskola, Angelika Söderlind, speciallärare och Susanne Ekholm, verksamhetschef förskola. Saknas gör Niklas Sandman, kvalitetsutvecklare och Cecilia Svahnalam, biträdande rektor.

Köpings kommun har fått nära 9 miljoner kronor av Skolverket för att driva projektet Nyanländas och flerspråkigas lärande. Insatsen sträcker sig över flera år och ska hjälpa barn, ungdomar och vuxna med utbildningsinsatser.

Köpings kommun ska stärka arbetet med utbildning för nyanlända och flerspråkiga barn, unga och vuxna. Det i en unik satsning som involverar mer än 1000 medarbetare.

Anställda i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning kommer att utbilda sig för att stärka sitt kunnande om att arbeta med flerspråkiga i förskolan eller i klassrummet.

- Det är unikt att vi arbetar så brett. Det betyder att vi kraftsamlar och tillsammans blir vi ännu starkare. Vi förenar och breddar vår kompetens och erfarenheter från alla skolformer och över förvaltningsgränser, säger Elisabeth Berglund, samordnare för projektet.

Analys visar på utmaningar att möta

I dag finns det flera utmaningar i att arbeta med nyanlända och flerspråkiga. En analys som har gjorts med hjälp av en referensgrupp i kommunen visar på flera utvecklingsbehov.

Bland annat att pedagoger har svårt att stötta elever med ett annat språk när det gäller kunskapsförståelsen, att många elever i gruppen nyanlända och flerspråkiga är vilsna och osäkra på framtiden och att det finns en ovana att arbeta med elever som har tuffa erfarenheter från sina hemländer.

"Projektet kommer alla elever till godo"

Allt det här ska kommunen arbeta för att förbättra i och med det nya projektet.

- När kompetensen höjs i kommunens verksamheter kring arbetet med nyanlända och flerspråkiga elever stärks elevernas möjlighet och förmåga att uppnå goda och likvärdiga resultat. Projektet kommer alla elever till godo och i synnerhet nyanlända och flerspråkiga elever, säger Pär Ellmin, verksamhetschef för grundskolan i kommunen.

Elisabeth Berglund, samordnare för projektet Nyanländas och flerspråkigas lärande.

Elisabeth Berglund, samordnare för projektet Nyanländas och flerspråkigas lärande.

Samordnaren har övergripande koll

Projektet involverar många medarbetare och riktar sig till många barn och elever. Den breda omfattningen gör att kommunen har anställt samordnaren Elisabeth Berglund.

Hon har en övergripande blick på projektet som helhet vad gäller utbildningar och kurser, nätverksaktiviteter och organisatoriska insatser. Hon ser också till att allt följer åtgärdsplanen och följer upp eventuella avvikelser. 

- Min roll är både strategisk och operativ och innebär kontakter med politiken, förvaltningsledningen, skolledning, medarbetare, utbildningsanordnare, Skolverket och andra externa aktörer. Allt görs naturligtvis i tät samverkan med det lokala teamet för projektet samt med representanter från verksamheterna. Det är medarbetarna som gör projektet, säger Elisabeth Berglund.

Samarbete som en röd tråd genom insatsen

Insatsen pågår tre läsår framåt. Tre stora kompetensutvecklingsinsatser har redan påbörjats och följs upp kontinuerligt under hösten.

Parallellt genomförs nätverksträffar för SVA-lärare och studiehandledare och modersmålslärare. Tanken är att lärarna ska samarbeta och dela erfarenheter med varandra under insatsens gång.

Projektet rullar sedan vidare med flera olika insatser. Den största av dem riktar sig till all pedagogisk personal i grundskolan. Kursen Det globala klassrummet startar höstterminen 2022. Den är en slags introduktion till att arbeta med svenska som andraspråk.

Parallellt med detta planeras även för de stora insatserna kring organisation av studiehandledning och modersmålsundervisning samt rutiner för överlämningar, kartläggningar och inskrivningar - Elisabeth Berglund

Genom hela insatsen löper viljan att stärka språket hos nyanlända och flerspråkiga och även ambitionen att samarbeta brett i kommunen mellan många olika yrken och funktioner.