Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset stor i kommunen

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 fortfarande stor i Köping. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2020-07-30] Stärkt säkerhets- och trygghetsarbete tillsammans med polis och väktare

Stärkt säkerhets- och trygghetsarbete tillsammans med polis och väktare

Thomas Hoffman, säkerhetssamordnare i Köpings kommun, visar en så kallad heat map, som på ett överskådligt sätt visar vilka området som är utsatta. Just detta är en heat map från tidigare i år, i nuläget ser läget annorlunda ut.

Thomas Hoffmann, säkerhetssamordnare i Köpings kommun, visar en så kallad heat map, som på ett överskådligt sätt visar vilka området som är utsatta. Just detta är en heat map från tidigare i år, i nuläget ser bilden annorlunda ut.

Minskad skadegörelse och ökad samverkan i Köpings kommun. Glädjande nyheter efter nära ett halvår med Embrace, det nya systemet för att kartlägga brott och otrygghet. ”Vi har fått till ett mycket tätare samarbete mellan polis, väktare och ungcoacher nu än tidigare”, säger Thomas Hoffmann, kommunens säkerhetssamordnare.

Den anmälda skadegörelsen i maj visar en minskning som vi inte har sett på flera år. En stor bidragande orsak är det nya systemet Embrace, som Köpings kommun började använda i slutet av februari i år.

Embrace är ett IT-system för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete där brott och otrygghet rapporteras in av aktörer för att enklare kartläggas och analyseras. Med hjälp av Embrace har samarbetet mellan kommunens olika aktörer, väktare och polisen både fördjupats och förbättrats.

- Intresset för säkerhetsarbetet har i och med Embrace fått ett rejält uppsving i Köping anser jag. Vi har fått till ett mycket tätare samarbete mellan polis, väktare och ungcoacher nu än tidigare, där även samverkansmöten har hållits, säger Thomas Hoffmann och fortsätter:

Vi kan nu rikta insatserna och öka insatser där det behövs. Under vissa tider har vi även sett ett behov av att öka väktarbolagets insatser för att stävja pågående oroligheter. Detta har gjorts och resulterat i att problemet som eskalerat återigen återgått till det normala.

Samtliga kommunala förvaltningar och bolag rapporterar in händelser i Embrace. När rapporter inkommit i systemet utvärderas de och godkänns för att få så pass hög kvalité på sammanställningarna vi bara kan.

Efter detta tas lägesbilder fram utifrån de rapporter som vi fått in. Lägesbilder skickas till polis, ungcoacher och väktarbolag som i sin tur riktar insatserna dit de mest behövs.

- Vad vi ser är att vi mer och mer ökar närvaron i händelsernas centrum med hjälp av aktuella lägesbilder, säger Thomas Hoffmann.

En så kallad heat map från IT-systemet Embrace, som på ett överskådligt sätt visar vilka området som är utsatta. Just detta är en heat map från tidigare i år, i nuläget ser läget annorlunda ut.

En så kallad heat map över Köpings tätort från IT-systemet Embrace, som på ett överskådligt sätt visar vilka området som är utsatta. Just detta är en heat map från tidigare i år, i nuläget ser bilden annorlunda ut.

Polisen får ett bredare underlag till sin lägesbild

Arbetet med Embrace har inneburit en ökad samverkan både inom kommunen och med polis och väktare när det gäller brott och trygghet.

- Embrace är ett väldigt viktigt verktyg i samverkan kring det brottsförebyggande arbetet. Tack vare att det är många inrapportörer får vi ett bredare underlag till vår lägesbild. Vi stämmer av våra lägesbilder med kommunen var fjortonde dag, så att vi hela tiden har färska uppgifter att arbeta med, säger Jan Sköldberg, kommunpolis i Köping.

Polisen har kunnat använda lägesbilderna till att rikta resurser dit de behövs om mest. Tillsammans med väktarbolag och kommunala resurser har polisen gjort det vid ett flertal tillfällen, bland annat i fråga om otrygga platser, skadegörelse, droghandel och streetrace. Vid nästkommande rapport har problemet inte funnits kvar i samma utsträckning.

- Tack vare en kontinuerlig inrapportering kan ständigt aktuella lägesbilder tas fram och problemen åtgärdas genom insatser, ibland rent polisiära sådana och ibland insatser i samverkan, i närtid då de hanteras som operativa inriktningar inom polisen, säger Jan Sköldberg och fortsätter:

- Detta medger ett flexibelt arbetssätt på kort sikt, medan det långsiktiga arbetet styrs genom framtagande av strategiska lägesbilder, säger Jan Sköldberg.

"Jag vill rikta en stor eloge till samtliga som varit med"

Även inom Köpings kommun har alltså Embrace inneburit ett lyft. Alla inblandade är aktiva och bidrar med rapporter av hög kvalité. Dessutom har det skett i en tid som präglats av hanteringen av det nya coronaviruset - det indikerar att lägesbilderna och insatserna kommer att bli ännu bättre när belastningen kring Covid-19 minskar.

- Jag vill rikta en stor eloge till samtliga som varit med i arbetet med driftsättningen då vi som enda kommun i Sverige lyckats med att driftsätta systemet på under tre månader, säger Thomas Hoffmann.