Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset stor i kommunen

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 fortfarande stor i Köping. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2020-07-02] Köping aktiva i arbete mot våld i nära relationer

Köping aktiva i arbete mot våld i nära relationer

Köpings webb lyfts som gott exempel hos Jämställdhetsmyndigheten och kommunen är del av ett forskningsprojekt kring våldsutsatthet hos missbrukande kvinnor.

Köpings webb används som gott exempel

Jämställdhetsmyndigheten fick i våras i uppdrag av regeringen att se över våldsutsatthet under Covid-19. De skulle identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt hur kontakt kan etableras med våldsutsatta.

I sitt arbete med att sprida arbetssätten har Jämställdhetsmyndigheten uppmärksammat kommunens webbsida om våld i nära relationer som gott exempel. Det som lyfts från Köpings webb är att information finns tillgänglig på sex olika språk samt att en del av informationen är specifikt riktad till barn.

Jämställdhetsmyndighetens logga och länk till checklista

Del av forskningsprojekt

Köpings kommun är också en av ett tiotal verksamheter i Västmanlands län som ingår i forskningsprojektet Upplevelser av våld bland kvinnor med missbruk/beroende i Västmanland. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västmanland och Mälardalens Högskola, och syftar till att kartlägga hur många kvinnor med missbruk/beroende som har upplevt fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, ifall de våldsutsatta kvinnorna fått några stödinsatser för detta samt ifall deras våldsutsatthet påverkar deras behandling. Länsstyrelsen Västmanland har fått utvecklingsmedel av Socialstyrelsen till projektet. Både Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten har yttrat sig över forskningsprojektet och båda lyfter att studien är mycket intressant ur ett nationellt perspektiv och att resultatet ska spridas över hela landet.