Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset ökar i kommunen

Enligt Region Västmanland ökar spridningen av covid-19 i Köping, kommunen står för störst ökning i Västmanland och äldreomsorgen är hårt drabbad. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper. Särskilt du som ska besöka ett äldreboende behöver vara försiktig.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2020-06-16] Kommunstyrelsens arbetsutskott beredda att ompröva beslutet om ”Krillan” efter förslag från majoriteten

Kommunstyrelsens arbetsutskott beredda att ompröva beslutet om ”Krillan” efter förslag från majoriteten

16 juni 2020

Majoriteten och KIS Bandy

Efter konstruktiva samtal med KIS har den politiska majoriteten (S, M, V, L) lagt fram förslag i kommunstyrelsens arbetsutskott att ompröva beslutet att inte investera i den konstfrusna isbanan vid Kristinelunds sportfält. KIS förarbete visar att det går att skapa en modernare anläggning till ett betydligt lägre pris än vad som presenterats tidigare.

Efter en översyn av Kristinelunds sportfält beslutade kommunfullmäktige i juni 2015 att man då gjorde en sista investering på 2,5 miljoner kronor i den konstfrusna bandyplanen. Att ersätta den föråldrade kylanläggningen som innehåller farlig ammoniak skulle bli för kostsamt, men man hoppades att man genom att förlänga livslängden några år skulle ge Köpings IS (KIS) tid att hitta finansiering av en modernare anläggning själva. I beslutet 2015 tydliggjorde fullmäktige att kommunen inte var beredd att investera i en ny konstfrusen isbana.

Det är det här beslutet som majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott nu öppnat upp för att det ska omprövas utifrån nya förutsättningar som presenterats. Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget som nu kommer tas vidare till kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige.

Isbana för mer än bandy

– Vi har haft goda och konstruktiva samtal med representanter för KIS, säger kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson. Vi har haft ett antal träffar över året och kan se att det går att modernisera isbanan till en betydligt lägre kostnad än vad som presenterades 2015, fortsätter hon.

Om beslutet omprövas är kommunen villiga att investera i delar av kostnaden för den konstfrusna isbanan, som då kan användas både till bandy och till andra fritidsaktiviteter. Något som gläder KIS.

– För oss är det viktigt att göra något positivt av ”Krillan”; att attrahera alla kommuninvånare, oavsett om man är intresserad av bandy eller inte, säger Olof Widaeus som är ungdomsledare och talesperson för KIS i den här frågan.

– Det här förslaget är något som föreningslivet och kommunen arbetat fram tillsammans och vi har jobbat fram ett bra upplägg. Vi kan nu fortsätta vår framgångsrika ungdomssatsning och ta nästa kliv i utvecklingen, fortsätter han.

En gemensam lösning

Förslaget innebär att kommunen investerar i den utrustning som behövs för en modern och säker konstfrusen isbana, medan KIS samlat ideella krafter inom och utanför föreningen.

–Vi har också fått gott gensvar från entreprenörer och företagare i Köping som är villiga att bistå med såväl ekonomiska bidrag som maskiner till arbetet vilket vi är tacksamma för, berättar Olof Widaeus.

Förutsättningar behöver uppfyllas för att projektet ska bli av

Eftersom det ursprungliga beslutet är fattat i kommunfullmäktige är dock en av förutsättningarna för att gå vidare med frågan att fullmäktige fattar ett beslut i linje med arbetsutskottets förslag. Den andra förutsättningen för att projektet ska kunna ros i hamn är att kostnaden inte avviker från befintlig kalkyl vid den offentliga upphandling som kommunala verksamheter måste genomföra.

– För oss är det viktigt att lyssna till allmänhetens önskan, säger Elizabeth Salomonsson. Om det nu är möjligt att gemensamt få till en modern och säker anläggning är det så klart roligt.