Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)
DU ÄR HÄR

Två nya detaljplaner antagna

4 juni 2020

Den 28 maj antogs två detaljplaner: en i Gamla stan i Köping och en utmed Lars Uno Lindsbergs väg i Kolsva.

Skydda äldre byggnader i Gamla stan

Syftet med detaljplanen Hermod 11 m.fl är att bevara områdets karaktär och skydda värdefulla byggnader med skydds-, och varsamhetsbestämmelser. Planområdet innehåller sex byggnader där två av dessa används till bostäder, kontor, butik, samt spa (tillfällig vistelse). De övriga fyra byggnaderna används som komplementbyggnader/uthus.

Flygfoto över området

Flygfoto över planområdet i Gamla stan, Köping.

Ekbacken 2:3 m.fl i Kolsva

De byggnader som finns på platsen idag är i stort behov av upprustning. Detaljplanen Ekbacken 2:3 m.fl möjliggör för byggnation av modernare bostäder. Nya bostäder ska utformas med hänsyn till områdets småskalighet och karaktär.

Flygfoto

Flygfoto över planområdet i Kolsva.

Antagande

Båda detaljplanerna antogs den 3 juni 2020 och om ingen överklagar besluten börjar detaljplanerna att gälla 26 juni 2020.