Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)
DU ÄR HÄR

Vi bygger ut Västra Sömsta

29 maj 2020

Illustration

I Västra Sömsta bygger vi ett nytt bostadsområde med villatomter och radhus, men först ska Brunnavägen göras bredare och cykelvägen längs Östanåsgatan ska förlängas.

Området Västra Sömsta

Västra Sömsta ligger i Köpings tätorts nordöstra utkant, cirka 2,5 km från Köpings centrum. Här planeras det för villor, parhus och radhus. I norr och väster gränsar området till Johannisdalskogen där det finns flera motionsspår.

Här ligger området (karta öppnas i ny flik)

Breddning av Brunnavägen

VME kommer under våren 2020 påbörja arbetet med att bredda Brunnavägen och att anlägga en gång- och cykelväg längs samma sträcka. I samband med dessa arbeten kommer vatten och avlopp att anläggas.

Skogen

För att göra plats för byggnation av gator, tomter och dammar har skog fällts. En geoteknisk undersökning kommer att genomföras för att ge underlag till fortsatt projektering av området.

Villor, parhus och radhus omgivna av natur

Detaljplanen möjliggör bostäder i form av friliggande villor, radhus och parhus. Området är utformat med inspiration från äldre bygator med y-korsningar och hus placerade i klunga med natur inpå, för att knyta an till den befintliga landskapsbilden med hus längs en gammal landsväg.

Illustration

Illustration över radhus med skogen som fond.

Olika karaktär på husen i området

En uppdelning har gjorts i karaktärsdrag mellan husen i närhet till Brunnavägen och husen placerade intill Johannisdalsskogen. Hus i den östra delen av planområdet ska uppföras i lantlig karaktär så att de passar in med befintlig bebyggelse och landskapsbild. Hus placerade i områdets västra del ska anpassas för att passa in med omkringliggande naturmiljö med skogen som fond.

Illustration över bostadsområdet

Till vänster i bild syns hus som ska passa in med omkringliggande naturmiljö med skogen som fond. Till höger i bild syns hus med lantlig karaktär.

Skymningsstigen och Gryningsstigen

Det nya området får två nya gatunamn: Skymningsstigen och Gryningsstigen. Utbyggnaden av gatorna beräknas vara klar i slutet av 2021, tidsplanen är preliminär.

Köpa tomt eller bostad

Tomterna kommer att säljas i turordning enligt Köpings kommuns tomtkö. Tomtsläppet sker när utbyggnaden är klar. I området finns även två kvarter som planerats för gruppbebyggelse av radhus och parhus. Försäljning eller uthyrning av bostäderna i dessa kvarter sker inte via tomtkön.

Anmäl dig till Köpings kommuns tomtkö


Kontaktuppgifter

Frågor om projektet eller byggplatsen

VME

0221-670610

Frågor om tomtköp

Markenheten

0221-25356