Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2020-05-20] Studentdagen 2020 – utspring inför högst två anhöriga per student

Studentdagen 2020 – utspring inför högst två anhöriga per student

20 maj 2020

Anna Ulfves, rektor, och Mikael Axelsson, elevsamordnare, som har haft tät kontakt med studenterna i Jipporådet.

Anna Ulfves, rektor, och Mikael Axelsson, elevsamordnare, som har haft tät kontakt med studenterna i Jipporådet.

Årets studenter på Ullvigymnasiet får en ceremoni under studentdagen 12 juni. Det blir ett utspring inför maximalt två anhöriga per student – enligt ett speciellt schema. Personal från Ullvigymnasiet har arbetat fram planen tillsammans med studenterna. Planen är godkänd av smittskyddet inom Region Västmanland. ”Det blir mycket viktigt att alla hjälps åt genom att följa de anvisningar som finns”, säger rektor Anna Ulfves.

Huvudfokus har hela tiden varit att en ceremoni under studentdagen 12 juni endast kan ordnas om vi kan göra det på ett säkert sätt enligt de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten.

- Efter ett intensivt jobb av personal på skolan och studenter i Jipporådet känns det bra att nu att kunna presentera en plan för ceremonin under studentdagen, säger rektor Anna Ulfves och fortsätter:

- Det blir mycket viktigt att alla närvarande på studentdagen följer de anvisningar som finns: Stanna hemma vid minsta symtom, håll avstånd och var noga med handhygienen.

Både inför och under studentdagen kommer anvisningarna att kommuniceras tydligt för studenter, anhöriga och personal på skolan.

Skolan har bett studenterna om förslag

Ullvigymnasiet har under arbetets gång bett studenterna om hjälp. De har fått mejla in förslag på hur studentdagen skulle kunna genomföras. Hela 22 förslag kom in och de har varit en viktig del i arbetet.

- Jag vill rikta ett stort tack till våra studenter för deras kloka idéer och deras engagemang. Naturligtvis vore alla studenter värda att få fira denna dag med en massa glädje och stolthet. Nu måste vi dock visa på stor respekt för den allvarliga situationen, säger Anna Ulfves.

Tydliga anvisningar gäller under dagen

Respektive klass kommer att samlas på skolan med en halvtimmes mellanrum enligt ett schema. Ullvigymnasiet har tagit fram anvisningar som bland annat innebär att studenterna slussas mellan olika stationer: mingel, mösspåtagning och utspring. Personal kommer att finnas på plats för att se till att förflyttningar går smidigt utan att olika grupper möts.

Vid utspringet ska studenterna hålla två meters avstånd till varandra. De får sedan gå ned till anhöriga på skolgården som möter upp och följer med sin student ut.

Hela planen har utarbetats tillsammans med smittskyddsläkare inom Region Västmanland.

Viktigt att alla följer anvisningarna

Alla som närvarar under studentdagen ska följa anvisningarna. Förutom att hålla avstånd innebär det också bland annat att inte dröja kvar vid skolan efter utspringet – då är det dags för nästa klass att springa ut.

Det är vanligt med stort engagemang hos familj, släktningar och vänner som möter upp på skolan och även i hemmet. Folkhälsomyndigheten är tydliga även här, med hur familjerna ska agera. Alla ombeds att spara firandet till senare tillfälle.

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan efterföljas under studentdagen, till exempel på grund av överträdelser, så kommer Ullvigymnasiets personal att kunna avbryta pågående ceremoni.

- Så långt hoppas vi förstås verkligen inte att det behöver gå. Men vi vill verkligen be alla, studenter och anhöriga, om att följa de regler som finns, säger Anna Ulfves och fortsätter:

- Jag känner mig stolt över allt arbete som lagts ned av personal och studenter för att hitta ett säkert sätt att hålla en ceremoni. Många vill vara med och hjälpa till och vi gör vårt yttersta för att allt ska fungera.

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal