Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2020-05-15] Vård & Omsorg höjer skyddsnivån ytterligare

Vård & Omsorg höjer skyddsnivån ytterligare

15 maj 2020

Ansiktsvisir som används i vården

Vård- och omsorgsförvaltningen har nu bättre tillgång till skyddsutrustning, och höjer därför den förebyggande skyddsnivån ett steg. Det innebär att all personal ska bära visir vid ansiktsnära omvårdnadsarbete.

Redan från starten av covid-19:s spridning i landet har vi haft rutiner gällande skyddsutrustning. Rutinen har då varit att skyddsutrustning ska bäras både vid misstänkt och bekräftad smitta hos våra brukare.

Utöver det har det varit väldigt tydligt att ingen personal får arbeta med förkylningssymtom, och vi har haft ett stort fokus på basala hygien- och klädrutiner, även vad gäller vikarier. Det är grunden i att minska spridningen av all typ av smitta.

Bättre tillgång till visir

Eftersom tillgången till visir nu blivit bättre i förvaltningen kan vi höja skyddsnivån till att visir ska bäras i allt ansiktsnära omvårdnadsarbete. Hemtjänsten har sedan någon vecka redan med sig visir och annan utrustning i särskilda tvättbara påsar.

Till de som har bekräftad smitta och hemtjänstinsatser finns också en särskild hemtjänstgrupp. Detta för att undvika att smitta sprids genom att personalen går till både smittade och friska.

Målet är skydd av brukare och medarbetare

Vårt mål är att skydda både brukare och medarbetare, därför är förvaltningsledningen väldigt nöjda med att kunna sätta in ytterligare en förebyggande åtgärd.

Du kan läsa mer om vårt arbete med de som är konstaterat smittade, och kring att säkra skyddsmaterial:

Länk till artikel