Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2020-04-01] Information till anhöriga till boende i våra vård- och omsorgsboenden

Information till anhöriga till boende i våra vård- och omsorgsboenden

1 april 2020

(Uppdaterad augusti 2020)
Vi har fått frågor om hur vi arbetar för att förhindra smittspridning på våra boenden, och hur vi arbetar om någon som bor hos oss skulle få covid-19. Vi tycker det är viktigt att du som anhörig känner till våra rutiner, och känner dig trygg med oss även under dessa speciella omständigheter, särskilt nu när du inte har så stor möjlighet att besöka din närstående.

Så här arbetar vi med smittskydd

Vi har från första början valt att ha samma restriktioner för våra anställda som Region Västmanland har för de som arbetar inom sjukvården. Vi har också haft stor hjälp av smittskyddsenheten hos regionen, som bland annat tagit fram rutiner för att minska risken för smitta inom både vård- och omsorgsboenden och hemtjänst/hemsjukvård.

Det som är viktigast är att vara uppmärksam på minsta symtom, både hos personal och de som bor hos oss.

Om någon ur personalen känner sig sjuk ska de omedelbart sjukskriva sig och gå hem. Man ska vara hemma tills man är symtomfri och sedan ytterligare två dagar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Om någon av de som bor hos oss visar symtom skärmar vi av den personen från andra på boendet. Vi använder skyddskläder för att inte sprida smitta, och vi konsulterar läkare för att se om det behöver tas ett prov för att reda ut om det är covid-19 eller något annat.

Förebyggande arbete

Som en förebyggande åtgärd använder personalen visir i alla kontakter som innebär närhet närmare än 2 meter. Personalen har även fått uppdateratering på hygien- och klädrutiner och är informerade om att inte arbeta vid minsta symtom.

Screening och smittspårning

I samband med att en person kommer från sjukhus eller korttidsenhet har vi rutiner för att ta prov för Covid-19 så att eventuell smitta inte riskeras att spridas vidare.

Om vi får ett bekräftat fall av smitta bland personal eller brukare har vi rutiner för smittspårning. Detta innebär att dels försöka få kännedom om var smittan kommer ifrån, men också vilken spridning smittan fått. Smittspårning och screening görs i samverkan med vårdcentralerna.

Vård av den som har bekräftad covid-19

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 – och inte behöver sjukhusvård – kommer att isoleras i sin lägenhet, för att inte riskera att smitta övriga boende. Personal som arbetar med smittade personer kommer att använda skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta. I möjligaste mån separerar vi också personal som arbetar med smittade och personal som arbetar med osmittade personer, så att de inte rör sig mellan grupperna.

Vi kommer att kontakta dig om din närstående blir smittad

Vid misstänkt fall

Om någon som bor hos oss får ta ett prov för covid-19 är vår rutin att ansvarig sjuksköterska tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor, och du ska få information om när du kan förvänta dig ett provsvar.

Om vi bara har ett misstänkt fall så kommer vi inte kontakta några andra anhöriga till personer på samma våning, avdelning eller i samma gruppbostad.

Vid bekräftat fall

Om vi får ett bekräftat fall av covid-19 hos någon av våra boende är vår rutin att enhetschefen (eller den enhetschef som har beredskap på kvällar och helger) tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor och få all information om hur din närstående mår och vårdas.

Om vi får ett bekräftat fall kommer enhetschefen också att kontakta de som bor närmast den som blivit smittad. Det kan innebära att man bor på samma våning, avdelning eller i samma gruppbostad.

Vad får vi berätta?

Vi är bundna av sekretess, och kommer inte kunna säga mycket alls till den som inte är anhörig till en person som är smittad.

Om exempelvis media skulle fråga kommer vi enbart att berätta om det finns bekräftade fall eller inte, och hur många det i så fall rör sig om. Vi kommer inte kunna säga på vilket boende fallen upptäckts, eftersom vi inte får bryta mot patientsekretessen.

På samma sätt kommer vi enbart kunna bekräfta eller dementera att det finns fall hos vår personal, men inte berätta var. Det beror också på sekretess – vi som arbetsgivare får inte lämna uppgifter om vår personals hälsotillstånd.

Det kan innebära att du som har en närstående som bor i samma hus, men inte i direkta närheten av den som är smittad, inte kommer få någon information från oss. Det vi vill att ni ska känna er trygga i är att vi fortsätter arbeta med smittskydd, och att ni kan vara säkra på att vi kontaktar er om just er närstående skulle ha misstänkt eller bekräftad covid-19.

Hålla kontakten under besöksförbudet

Besöksförbudet gäller tills vidare, och regeringen har dessutom bestämt att det gäller nationellt från och med onsdag den 1 april. Det kan vara tufft att inte få ses fysiskt, och vi längtar alla till vi kan häva förbudet.

Under tiden försöker vi erbjuda säkra möten, läs mer via länken:
Besöksförbud och säkra möten